• 11 GRU 19

  199/2019

  ZARZĄDZENIE NR 199/2019
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 11 grudnia 2019 r.

  w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w załączniku do uchwały nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawach nadania stopni naukowych

  Pobierz dokument