• 09 GRU 19

  198/2019

  ZARZĄDZENIE NR 198/2019
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 09 grudnia 2019 r.

  w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Historycznego

  Pobierz dokument