• 05 GRU 19

  197/2019

  ZARZĄDZENIE NR 197/2019
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 05 grudnia 2019 r.

  w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 195/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 listopada 2019 r. sprawie zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich przeprowadzanej w Uniwersytecie Szczecińskim

  Pobierz dokument