• 02 GRU 19

  196/2019

  ZARZĄDZENIE NR 196/2019
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 02 grudnia 2019 r.

  w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2019/2020

  Pobierz dokument