• 28 LIS 19

  193/2019

  ZARZĄDZENIE NR 193/2019
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 28 listopada 2019 r.

  w sprawie określenia wysokości opłaty za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK

  Pobierz dokument