• 28 LIS 19

  191/2019

  ZARZĄDZENIE NR 191/2019
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 28 listopada 2019 r.

  w sprawie określenia minimalnej liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2019/2020

  Pobierz dokument