• 09 STY 20

  4/2020

  ZARZĄDZENIE NR 4/2020
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 9 stycznia 2020 r.

  w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących do przeprowadzenia naboru na semestr letni w roku akademickim 2019/2020

  Pobierz dokument