• 26 LIS 19

  190/2019

  ZARZĄDZENIE NR 190/2019
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 26 listopada 2019 r.

  w sprawie nazw anglojęzycznych dla wydziałów i instytutów Uniwersytetu Szczecińskiego

  Pobierz dokument