• 22 LIS 19

  188/2019

  ZARZĄDZENIE NR 188/2019
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 22 listopada 2019 r.

  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatorów ds. wymiany międzynarodowej studentów i kadry akademickiej oraz koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej doktorantów

  Pobierz dokument