• 22 LIS 19

  187/2019

  ZARZĄDZENIE NR 187/2019
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 22 listopada 2019 r.

  w sprawie zasad dokonywania przez studentów i doktorantów oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem

  1. Zarządzenie nr 187.2019 zał.
  Pobierz dokument