• 20 LIS 19

  186/2019

  ZARZĄDZENIE NR 186/2019
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 20 listopada 2019 r.

  w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Pobierz dokument