• 27 CZE 19

  91/2019

  UCHWAŁA NR 91/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 27 czerwca 2019 r.

  w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów dla dr hab. Fuad Jomma

  Pobierz dokument