• 17 LIP 16

    165/2016

    w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku diagnostyka sportowa na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

    Pobierz dokument