• 05 MAR 08

    16/2008

    Zmieniające zarządzenie nr 1/2008 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 stycznia 2008r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło.

    Pobierz dokument