• 17 LIP 16

    153/2016

    w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów na rok 2016-2020

    Pobierz dokument