• 13 LIP 16

    141/2016

    W sprawie orzeczenia o ważności wyborów do organów ogólnouczelnianych na kadencję 2016-2020.

    Pobierz dokument