• 28 LUT 19

  14/2019

  UCHWAŁA NR 14/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 28 lutego 2019 r.

  w sprawie powołania prof. dr hab. Andrzeja Witkowskiego
  na członka pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego

  Pobierz dokument