• 25 WRZ 19

  136/2019

  Zarządzenie nr 136/2019
  Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

  z dnia 25 września 2019 r.

  w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Szczecińskiego

  Pobierz dokument