• 24 WRZ 19

  135/2019

  ZARZĄDZENIE NR 135/2019
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 24 września 2019 r.

  w sprawie przestrzegania w Uniwersytecie Szczecińskim zakazu podległości służbowej pomiędzy osobami bliskimi

  Pobierz dokument