• 11 WRZ 19

  130/2019

  ZARZĄDZENIE NR 130/2019
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 11 września 2019 r.

  w sprawie obowiązku weryfikacji sporządzonych „szczegółowych kart oceny ryzyka” na wszystkich stanowiskach pracy w Uniwersytecie Szczecińskim

  Pobierz dokument