• 28 LIS 19

  130/2019

  UCHWAŁA NR 130/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 28 listopada 2019 r.

  w sprawie wytycznych dotyczących programów i tworzenia studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia

  Pobierz dokument