• 28 LIS 19

  129/2019

  UCHWAŁA NR 129/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 28 listopada 2019 r.

  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zarządzenia rektora w sprawie zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich przeprowadzanej w Uniwersytecie Szczecińskim

  1. Uchwała nr 129.2019 zał.
  Pobierz dokument