• 12 LIP 16

    128/2016

    Zmieniająca uchwałę w sprawie limitów miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2016/2017.

    Pobierz dokument