• 11 WRZ 19

  128/2019

  ZARZĄDZENIE NR 128/2019
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 11 września 2019 r.

  w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji ludzi w Uniwersytecie Szczecińskim

  Pobierz dokument