• 28 LIS 19

  128/2019

  UCHWAŁA NR 128/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 28 listopada 2019 r.

  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania mgr Janusza Blanka na kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

  Pobierz dokument