• 28 LIS 19

  127/2019

  UCHWAŁA NR 127/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 28 listopada 2019 r.

  w sprawie uzupełnienia składu stałych komisji senackich

  Pobierz dokument