• 12 LIP 16

    126/2016

    W sprawie określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów w Uniwersytecie Szczecińskim.

    Pobierz dokument