• 28 LIS 19

  126/2019

  UCHWAŁA NR 126/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 28 listopada 2019 r.

  w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Karolowi Olejnikowi

  Pobierz dokument