• 27 LIS 08

    125/2008

    Zmiany uchwały w sprawie powołania komisji senackich na kadencję 2008-2012 oraz komisji dyscyplinarnych na kadencję 2008-2012.

    Pobierz dokument