• 20 GRU 07

    125/2007

    Zmieniająca uchwałę nr 45/2003 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia (j.t. uchwała nr
    99/2006 Senatu US z dnia 29 czerwca 2006 r.)

    Pobierz dokument