• 28 LIS 19

  125/2019

  UCHWAŁA 125/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 28 listopada 2019 r.

  w sprawie powołania promotora i recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Michaelowi Northowi

  Pobierz dokument