• 11 WRZ 19

  124/2019

  ZARZĄDZENIE NR 124/2019
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 11 września. 2019 r.

  w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
  dla obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego

  Pobierz dokument