• 30 LIS 08

    123/2008

    Zmieniające zarządzenie nr 18/2004 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego i Instrukcji wydawniczej Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego.

    Pobierz dokument