• 20 GRU 18

  123/2018

  UCHWAŁA NR 123/2018
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 20 grudnia 2018 r.

  w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyjęć na I rok studiów I stopnia
  i jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w latach 2019 – 2023

  Załącznik: załącznik nr 1 – Olimpiady załącznik wykaz olimpiad 2019-2023

  Pobierz dokument