• 31 STY 08

    12/2008

    W sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu w grupie przedstawicieli Wydziału Humanistycznego oraz Samorządu Studenckiego.

    Pobierz dokument