• 20 GRU 18

  121/2018

  UCHWAŁA NR 121/2018
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 20 grudnia 2018 r.

  w sprawie uchwalenia Planu wydawniczego Uniwersytetu Szczecińskiego na 2019 rok

  Pobierz dokument