• 20 GRU 18

  120/2018

  UCHWAŁA NR 120/2018
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 20 grudnia 2018 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu
  Termomodernizacja Kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego
  przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie

  Pobierz dokument