• 26 WRZ 19

  119/2019

  UCHWAŁA NR 119/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 26 września 2019 r.

  uchylająca przepisy uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/2020 dotyczące kierunku Pedagogika studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, profil praktyczny

  Pobierz dokument