• 20 GRU 18

  119/2018

  UCHWAŁA NR 119/2018
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 20 grudnia 2018 r.
  w sprawie uchwalenia projektu planu rzeczowo-finansowego
  Uniwersytetu Szczecińskiego na 2019 rok

  Pobierz dokument