• 30 WRZ 20

  118/2020

  ZARZĄDZENIE NR 118/2020

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 30 września 2020 r.

  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Koordynatora do spraw czynności kancelaryjno-archiwalnych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Pobierz dokument