• 09 WRZ 19

  118/2019

  ZARZĄDZENIE NR 118/2019
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 9 września 2019 r.

  zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kierunku finanse i rachunkowość

  Pobierz dokument