• 29 WRZ 20

  117/2020

  ZARZĄDZENIE NR 117/2020

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 29 września 2020 r.

  w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego

  Pobierz dokument