• 26 WRZ 19

  117/2019

  UCHWAŁA NR 117/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 26 września 2019 r.

  w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów

  Pobierz dokument