• 29 WRZ 20

  116/2020

  ZARZĄDZENIE NR 116/2020

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 29 września 2020 r.

  w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej
  w roku akademickim 2020/2021

  Pobierz dokument