• 26 WRZ 19

  116/2019

  UCHWAŁA NR 116/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 26 września 2019 r.

  w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych studiów do dyscyplin naukowych

  Pobierz dokument