• 20 GRU 18

  116/2018

  UCHWAŁA 116/2018

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 20 grudnia 2018 r.

  w sprawie powołania promotora i recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego Zbigniewowi Nosowskiemu

  Pobierz dokument