• 09 WRZ 19

  115/2019

  ZARZĄDZENIE NR 115/2019
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 9 września 2019 r.

  w sprawie określenia wzoru pisemnego porozumienia z prowadzącymi zajęcia w sprawie przyznania indywidualnej organizacji studiów dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

  Pobierz dokument