• 20 GRU 18

  115/2018

  UCHWAŁA NR 115/2018

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 20 grudnia 2018 r.

  w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa
  Uniwersytetu Szczecińskiego Zbigniewowi Nosowskiemu

  Pobierz dokument