• 17 GRU 18

  114/2018

  UCHWAŁA NR 114/2018

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 29 listopada 2018 r.

  w sprawie wyrażenia zgodę na zawarcie umowy zamiany nieruchomości stanowiącej działkę numer 29/11 z obrębu 1020, Śródmieście 20, położonej w Szczecinie przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego

  Pobierz dokument