• 28 GRU 18

  114/2018

  ZARZĄDZENIE NR 114/2018
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 28 grudnia 2018 r.

  w sprawie zasad składania i rozpatrywania wniosków o wyrażenie zgody na podjęcie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia poza Uniwersytetem Szczecińskim oraz obowiązku informacyjnym dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej.

  Pobierz dokument